Wat is Lemtrada?

Het geneesmiddel bevat de werkzame stof alemtuzumab en wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen met actieve relapsing remitting multiple sclerosis (RRMS).

Wat doet Lemtrada?

Het zorgt ervoor dat er minder aanvallen op het zenuwstelsel plaats vinden. Het middel kan bepaalde symptomen van MS vertragen of stoppen. In onderzoek kregen mensen die met dit middel behandeld werden minder relapsen en hadden ze minder kans op verslechtering van invaliditeit dan mensen die meerdere malen per week met beta-interferon werden behandeld.


Hoe wordt Lemtrada toegediend?

De eerste behandelingskuur bestaat uit 5 aaneengesloten dagen. U krijgt elke dag een infuus toegediend in het ziekenhuis.


De tweede behandelingskuur wordt een jaar later toegediend en bestaat uit 3 aaneengesloten dagen. Tussen deze twee kuren wordt u niet behandeld en voor de meeste patiënten werken deze 2 kuren gedurende 2 jaar of langer.


Wat zijn de bijwerkingen?

Net als alle geneesmiddelen kan Lemtrada bijwerkingen veroorzaken.
Niet iedereen die dit middel gebruikt krijgt hiermee te maken. De meest voorkomende bijwerkingen zijn infusiegerelateerde reacties en infecties. Ook kunnen secundaire-autoimmuunreacties ontstaan.


Reacties op het infuus

De meeste mensen ervaren tijdens of tot 24 uur na het infuus reacties op het infuus. De meeste reacties zijn licht tot matig van ernst. De meest voorkomende reacties zijn hoofdpijn, uitslag, koorts, misselijkheid, netelroos, jeuk, rood gezicht en nek, of vermoeidheid. Uw neuroloog zal u medicatie voorschrijven voorafgaand aan de behandelingskuur om deze reacties te verminderen en u zal tijdens en tot 2 uur na het infuus goed in de gaten worden gehouden.


Infecties

Mensen die behandeld zijn met Lemtrada hebben een hogere kans om een infectie te krijgen, zoals bovenste luchtweginfecties en blaasontsteking. De meeste infecties die optreden zijn mild tot matig van aard. Ernstigere infecties, zoals blindedarmontsteking of buikgriep, kwamen bij een zeer gering aantal patiënten voor. Het is belangrijk om infecties te vermijden, met name in de eerste maand na uw behandelingskuur. Om u te beschermen tegen herpes infecties, zoals een koortslip, zal uw neuroloog u medicatie voorschrijven die u gedurende minimaal 1 maand gebruikt.


Late bijwerkingen: auto-immuunaandoeningen

Behandeling met Lemtrada vergroot het risico op secundaire auto-immuunaandoeningen. Deze kunnen tot 4 jaar na de laatste infusie optreden en ernstige gevolgen hebben wanneer deze niet tijdig worden ontdekt.
Al deze aandoeningen zijn goed te behandelen met standaard therapie, mits tijdig ontdekt. Maandelijks bloed- en urineonderzoek helpt om deze aandoeningen vroeg op te sporen, daarnaast is het belangrijk om zelf ook alert te zijn op symptomen.


* Schildklieraandoeningen (~36% van de mensen): Meer dan een derde van de mensen die Lemtrada gebruiken, krijgt een auto-immuunaandoening van de schildklier. Dit betekent dat wanneer er 100 mensen met Lemtrada worden behandeld, 30 tot 40 van hen een schildklieraandoening zullen ontwikkelen.

Lemtrada kan er voor zorgen dat de schildklier overactief wordt of juist te traag gaat werken.

* Bloedstollingstoornis (ITP) (~1% van de mensen): Ongeveer 1 op de 100 mensen die Lemtrada gebruiken, ontwikkelen een bloedstollingstoornis met de naam ‘autoimmuun trombocytopenische purpura’ (ITP).

ITP is een bloedstollingsstoornis die zich kan ontwikkelen wanneer uw aantal bloedplaatjes te laag is, en leidt tot een verhoogde bloedingsneiging.

* Nieraandoeningen (~0,3% van de mensen): Ongeveer 1 op de 1000 mensen die met Lemtrada behandeld worden, krijgt problemen met hun nieren, zoals anti-GBM (anti-GBM-glomerulonefritis).

Anti-GBM ziekte is een zeldzame aandoening die ontstekingen van de haarvaten in de nieren veroorzaakt. Als deze ziekte onbehandeld blijft, kan dit nierfalen veroorzaken.Lemtrada bijsluiter

Lees de bijsluiter voordat u dit middel gebruikt. Download hier een exemplaar.

Download bijsluiter

Contact


Dit formulier is niet bedoeld voor het rapporteren van bijwerkingen, neem hiervoor contact op met uw arts. Mocht u middels deze weg toch bijwerkingen informatie melden dan is het mogelijk dat er contact met u wordt opgenomen.

De persoonsgegevens die u verstrekt, worden behandeld overeenkomstig ons Privacybeleid. Indien u dit formulier verstuurt, dan wordt u geacht hiermee akkoord te zijn.